oboz-pandemia

Obóz sportowy w czasie pandemii

Współczesny świat skupiony jest na minimalizowaniu zdrowotnych i ekonomicznych skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jego obecność wpływa na wszelkie dziedziny życia. Nie omija ona również sportu i organizacji obozów sportowych, które muszą być przeprowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w trosce o bezpieczeństwo ich uczestników.

Współczesny świat zmienił się diametralnie. Związane jest to oczywiście z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jego obecność wpływa na życie codzienne w każdym aspekcie. Dotyczy to również sportu. Wiele meczów jest przekładanych. W najgorętszym okresie kilka lig musiało przedwcześnie zakończyć sezon, a duże imprezy sportowe zostały przeniesione na rok 2021. Obecnie sportowa „normalność” sprowadza się do wielu zakażeń wśród zawodników i rozgrywania meczów bez udziału publiczności. Nic więc dziwnego, że ta sytuacja przekłada się również na organizacje obozów sportowych, których uczestnikami są dzieci młodzież. Wszystkie tego typu inicjatywy muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego, uwzględniającymi dynamicznie zmieniającą się w naszym kraju sytuację epidemiczną.

Zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało szczegółowe wytyczne dla organizatorów wypoczynku dla dzieci młodzieży, w tym organizatorów obozów sportowych. Celem mniejszego programu jest m.in. Wprowadzenie dodatkowych zasad zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku, czy ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

Jedną z podstawowych wytycznych jest warunek, że wypoczynek może być zorganizowany wyłącznie w miejscach spełniających wymogi bezpieczeństwa, powstałych z myślą o wypoczynku dzieci i młodzieży. W rozporządzeniu zleca się również ograniczenie odwiedzin ze strony osób z zewnątrz w celu zmniejszenia liczby kontaktów. W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m kw. na 1 osobę. Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe  na 1 osobę. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice. Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.

Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu.

Organizacja obozów w trakcie pandemii stanowi spore wyzwanie na każdej płaszczyźnie. Ze swojej strony robimy jednak wszystko, by organizowany przez nas wypoczynek był bezpieczny i wiązał się jedynie z przyjemnymi przeżyciami. Wdrożyliśmy wysokie standardy bezpieczeństwa, które są odpowiedzią na zmieniającą się sytuację epidemiczną w Polsce. Stosujemy się do wszelkich zaleceń w tym zakresie po to, aby zapewnić naszym uczestnikom odpowiedni komfort wypoczynku. Chcemy, żeby w tym trudnym dla nas wszystkich okresie nie zapomnieć o wytchnieniu i radości, jaką dla dzieci i młodzieży stanowi aktywność sportowa. Jednak ich bezpieczeństwo jest dla nas sprawą priorytetową, by bez przeszkód mogli się cieszyć zaproponowanymi przez nas atrakcjami.

 

Źródło artykułu: wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej