INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Administrator

Administratorem danych jest AKADEMIACAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sulechowie, ul. B.Prusa 31a, 66-100 Sulechów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 657793, której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, kapitał zakładowy 5000 zł (opłacony w całości), NIP 9731035271.

 

Kontakt

– Adres korespondencyjny: Akademiacamp sp. z o.o., ul. B.Prusa 31a, 66-100 Sulechów;
– E-mail: biuro@akademiacamp.pl;

– Telefon: +48 519 592 911.

 

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

– zawarcia i realizacji zawartej z Tobą umowy lub realizacji zamówienia i wszelkich czynności je poprzedzających;

– marketingowym, tylko na podstawie dodatkowej zgody.

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na adres e-mail i/lub numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Odbiorcy danych

Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom wspierającym procesy biznesowe, szczególnie w zakresie realizacji umowy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.

 

Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wyznaczony przez Administratora tj. 5 lat. W przypadku działań marketingowych, dane będą przetwarzane prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości e-mail i/lub SMS.

 

 

PLIKI COOKIES

Na portalu akademiacamp.pl używane są pliki cookies, tzw. ciasteczka – są to małe pliki tekstowe używane do zapisywania pewnych informacji na komputerze Użytkownika. Nie są one niebezpieczne dla Użytkownika ani jego komputera, nie są w nich przechowywane żadne dane osobowe, ich głównym zadaniem jest przetrzymywanie informacji, do których potem strona może się odnieść. Na naszym portalu ciasteczka mają następujące funkcje: statystyczne, marketingowe oraz zapewniają prawidłowe działanie serwisu.

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.